086. Beton pod mauzery i szalówka

0

W tym odcinku opisuję co zostało zrobione w ciągu ostatnich 3 tygodni oraz pokazuję bieżące prace: układanie betonu pod mauzer do schładzania i montaż elewacji z szalówki.

Licznik subskrybentów: 801