Przed kafelkowaniem łazienki – Łazienka 2/1

0

Przygotowania przed kafelkowaniem łazienki jest co robić zanim polecą m2.
Druga łazienka po czterech latach przerwy.
Kontakt: dostawa_mix@o2.pl