Warszawa – Kompleks biurowy Lixa – Budowa (28.09.2019)

0
Warszawa - Kompleks biurowy Lixa - Budowa (28.09.2019)

Kondygnacje nadziemne: 13
Lokalizacja: Wola, wzdłuż ulicy Karolkowej i Kasprzaka