Warszawa – Skysawa – Budowa (16.09.2019)

0

Planowana wysokość: 150 m
Lokalizacja: Śródmieście, ulica Świętokrzyska 36