Warszawa – Skysawa – Budowa (18.07.2019)

0

Wysokość: 150 m
Lokalizacja: Śródmieście, ulica Świętokrzyska 36